Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Visegrad Fund plus sign CINEPUR

Cinepur No. 85 (Jan 2013)

Transformace kinematografií regionu střední Evropy po roce 1989

Popis projektu

Cílem projektu je kritická reflexe minulého a současného stavu visegrádských kinematografií, tzn. Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky a jakými směry se po roce 1989 ubírají. Soubor textů autorů zemí V4 bude zpracován a otištěn v 85. čísle časopisu CINEPUR. Toto ojedinělé číslo se tak bude zevrubně věnovat transformaci filmového prostředí ve visegrádských zemích po roce 1989 a zároveň reflexi důsledků, které s sebou změna politických, ekonomických a produkčních podmínek pro vznik filmů přinesla.

Prvním okruhem témat je vztah ekonomických podmínek a filmové produkce: zajímá nás, jakým způsobem probíhal přechod od státem financované výroby k soukromé komerční kinematografii. Šlo o proces víceméně nekontrolovaný či alespoň částečně řízený ze strany státu? Jak se proměnilo (či naopak zachovalo) předtransformační produkční prostředí – od sítě studií, přes síť kin a distribučních společností, až třeba pro soustavu filmových škol? Jaký dopad na domácí tvorbu měl porevoluční příliv komerční produkce ze západu – projevil se vedle zvýšené konkurence třeba i tím, že podnítil větší rozvoj místních žánrových filmů? Stejný typ otázek se týká i proměn lokální televizní tvorby – vedle změn, jimiž s nástupem komerčních zahraničních stanic televizní vysílání prošlo, nás zajímá i to, do jaké míry slouží v jednotlivých višegrádských zemích televizní stanice nejen jako distributoři, ale i jako producenti domácích filmových titulů. Vzhledem k tématu je pro nás důležitá i otázka proměn koprodukční spolupráce mezi Českem, Slovenskem, Polskem a Maďarskem po roce 1989.

Druhý okruh otázek se týká estetických očekávání. Už byla řeč o žánrových filmech; stejně tak nás zajímají proměny autorské kinematografie – jak u významných osobností, jejichž tvorba začíná dlouho před rokem 1989 a pokračuje i po něm (Wajda, Zanussi, Menzel, Chytilová, Szabó, Tarr; Jakubisko...), tak u generace porevolučních filmařů, kteří své vize realizují v tržním prostředí (zde nás zajímá například i struktura státní podpory, festivalová politika uplatňovaná jednotlivými zeměmi Višegrádu atd.). Důležitou otázkou jsou i změny v dokumentární tvorbě po roce 1989.

Poslední okruh je spojen s proměnou témat, jimiž se filmaři po roce 1989 zabývají. Zajímá nás například reakce filmařů na zrušení cenzury (jež se např. v Česku projevilo vlnou exploatačních filmů) a v neposlední řadě i způsoby, jimiž je v jednotlivých zemích tematizovaná totalitní minulost – zda přes relativně podobné dějinné osudy, existují v jednotlivých zemích rozdíly ve způsobu vzpomínání (v míře nostalgie, v míře vzývání představitelů disentu...). S tím souvisí i důležitá a pravděpodobně nejobecnější otázka, kterou bychom chtěli tématem TRANSFORMACE zodpovědět – odráží současná tvorba v zemích střední Evropy nějaká národní specifika? Do jaké míry má v dnešním globalizovaném světě ještě smysl hovořit národních kinematografiích?

Po vydání výtisku plánujeme setkání všech partnerů, autorů a odborné veřejnosti nad okrouhlým stolem, kde se společnou diskuzí představí téma širšímu okruhu odborné veřejnosti a připraví se půda pro další pokračování projektu. Na vydání čísla bude také navazovat cílená propagace a distribuce výtisku přes distribuční síť, kterou disponujeme a dále i na středních a vysokých školách, kulturních, filmových institucích nejen v ČR ale celém V4 regionu. Tento nový a ojedinělý projekt je důležitý pro navázání dlouholeté spolupráce mezi ostatním profesionály v oblasti filmových periodik ve středoevropském regionu a naším cílem je tuto přeshraniční spolupráci rozvíjet dál.

Partneři

Kino-Ikon (SK), Ekrany (PL), Metropolis (HU), 25 fps (CZ)

Koordinátor projektu

Mgr. Jindřiška Bláhová, PhD

Projekt vzniká za přispění Státního fondu kultury ČR

Státní fond kultury ČR

Transformation of Central European Cinema after 1989 - Thematic Issue

Project description

The aim of the project is to connect Czech, Hungarian, Polish, and Slovak film scholars and journalists and to prepare a thematic issue of a bi-monthly film magazine Cinepur on the topic of transformation of the film industries and cultures in Visegrad countries after 1989. Articles reflecting on the consequences that came with change of political, economic, and production conditions for the film sector will be written by experts of all four countries and translated to be published in CINEPUR.

Due to various factors, including digitalization of movie theaters, changes in cultural policy, and the economic crisis, the situation of the film industries and culture in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary changes rapidly. In many respects, however, the critical reflection of this state of affairs is missing, mainly in a historical perspective and on a transnational level. By publishing a thematic issue, Cinepur wants to fill in that void by providing a missing part of knowledge in this problematic. In terms of content, we want to cover three specific areas, namely the issue of economic conditions of the film production (deeply rooted in state-film relations), the issue of film topics, and aesthetics issues. The issue will examine the transition from state-funded film production to private commercial enterprise; how pre-transitional environments changed or prevailed (from film studios and movie-theatre chains, to film schools); or how the production of the American film industry impacted on film cultures of indigenous countries during the post-1989 period. Also a question of co-productions between the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary after 1989 will be addressed. In terms of aesthetics, we will focus on questions of authorship and on work of the group of prominent filmmakers whose careers began before 1989 and continued thereafter (Wajda, Menzel, Tarr, Jakubisko) as well as a post-revolution generation of directors who realized their visions in conditions of market economy. In order to assess national specifics, we also address the issue of how the totalitarian past of particular countries is thematized and whether there are, despite relatively similar historical destinies, differences between V4 countries in the ways of remembering.

The thematic issue of Cinepur will encourage cooperation among contributing V4 film scholars and journalists. The issue will survey the situation and problematic as described in our proposal and reflect changes that occurred after 1989. It is also a platform for opening new discussion, communication, and networking among film professionals in V4 region. The project outcome will be a publication that will be distributed to all V4 countries and will present such theme and topics to wider audience.

Partners

Kino-Ikon (SK), Ekrany (PL), Metropolis (HU), 25 fps (CZ)

Project coordinator

Mgr. Jindřiška Bláhová, PhD

Project is supported by the State Culture Fund

Ministry of Culture Czech Republic - the State Culture Fund

Cinepur #85 Cinepur #83 Cinepur #80 Cinepur #78 Cinepur #75 Cinepur #74

ČLÁNKY ONLINE


TÉMA: TRANSFORMACE KINEMATOGRAFIE V ZEMÍCH VIŠEGRÁDU

Historie a současnost:

 • Jaroslav Pinkas:
 • Od normalizace k transformační exploataci – změna režimu v tvorbě českých filmařů
 • Václav Macek:
 • Privatizace filmového studia Koliba
 • Teréz Vincze:
 • Kulturní paměť a nejmladší generace maďarského autorského filmu
 • Izabela Kalinowska Blackwood:
 • Můžeme mít rádi Rusy? Post-koloniální břemeno polského filmu

Estetika dneška:

 • Balázs Varga:
 • Hlavní tendence současného maďarského filmu
 • Mariusz Frukacz:
 • Boj o přežití – Polský animovaný film po pádu komunismu
 • Sebastian Jagielski:
 • Z podezřelé buzny módním gayem – Queer tematika v současném polském filmu
 • Oto Horák:
 • Režisérské hvězdy v čase komerce – Tvorba Věry Chytilové, Isztvána Szabóa a Andrzeje Wajdy po roce 1989

Financování a legislativa:

 • Réka Szarközy:
 • Mezi štědrostí a státní kontrolou – Maďarská filmová reforma
 • Lucie Zakopalová:
 • Polský filmový institut a polská podpora domácí filmové tvorby
 • Michal Klembara:
 • Vznik slovenského zákona o audiovizi a Audiovizuálního fondu – rozhovor se Zuzanu Mistríkovou

KE STAŽENÍ

Téma #85: Call for papers [CZ,DOC,40kB]RUBRIKY

anketa (33) / český film (119) / český talent (39) / cinepur choice (33) / editorial (121) / fenomén (83) / festival (117) / flashback (19) / fragment (18) / glosa (244) / kamera-pero (18) / kauza (1) / kniha (134) / kritika (1126) / mimo kino (194) / novinka (829) / pojem (36) / portrét (54) / profil (101) / reflexe (27) / report (152) / rozhovor (187) / scénář (4) / soundtrack (90) / téma (1042) / televize (140) / událost týdne (294) / videohra (85) / web (46) / zoom (174)