Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Poster - Jak prodat a distribuovat film?

Jak prodat a distribuovat film? Výzvy digitálního věku

Mezinárodní workshop filmového časopisu CINEPUR

7. 11. 2016 // 14:30 - 18:30

Tranzitdisplay // Dittrichova 9, Praha 2

FB logo Facebook událost

Digitální éra změnila nejen, jak sledujeme film, ale i jak se k nám filmy dostávají a jak je možné (nutné) je propagovat. Jaké konkrétní výzvy klade před distributory a producenty digitální věk? Jak je možné v současnosti dostat film k publiku? A jak takové publikum vůbec najít? Na tyto a další otázky bude hledat odpovědi mezinárodní workshop filmového časopisu CINEPUR. Dvou bloků a panelových diskusí se zúčastní distributoři, producenti, kurátoři a teoretici ze zemí Visegradu i západní Evropy.

Cílem workshopu je otevřít diskuzi o současném stavu filmové distribuce a propagace a zároveň o budoucím vývoji těchto odvětví. V zaměření workshopu se tak propojí hned několik základních témat – jaké filmy nabízet publiku, jakým způsobem a kde tyto filmy uvádět, jak je propagovat a maximálně vytěžit jejich potenciál, jaké jsou alternativy ke klasické distribuci a má vůbec budoucnost?

VYBRANÁ TÉMATA

 • on-line distribuce
 • výhody a nevýhody alternativních forem distribuce
 • aktuální strategie oslovování publika
 • lokální distributoři – nadnárodní trhy
 • strategie sestavování lokální distribuční nabídky
 • propagace konkrétních filmů
 • budoucnost distribuce a propagace

14:30 - 16:00

BLOK I – HLEDÁNÍ PUBLIK

 • Phillip Drake
 • (Edge Hill University, GB)
 • VOD, Digital Distribution and the On-line Audience
 • Diana Tabakov
 • (DAFilms, CZ)
 • How to Sell Documentary Films On-line
 • Marek Hovorka
 • (International Documentary Film Festival Ji.hlava, CZ)
 • Audience is Everywhere: Develop Your Event or Institution at least in 3D
 • Christa Auderlitzky
 • (Filmdelights, AUS)
 • Current Tactics of Addressing Audience: Methods of Film Promotion and Marketing

16:00 - 16:30

Coffee Break

16:30 - 18:30

BLOK II – ALTERNATIVY KE KLASICKÉ FILMOVÉ DISTRIBUCI – PANELOVÁ DISKUSE

Is it Attractive to be for Free? Pros and Cons of Alternatives to Classical Distribution; Film Distribution from the Perspective of Cinema Manager; Distribution and Branding of Short Film (and Animation) in Europe...

 • Daniel Deak
 • (Dazoo.com, HU)
 • Ivan Hronec
 • (Film Europe Distribution Company, SK)
 • Phillip Drake
 • (Edge Hill University, GB)
 • Ivo Andrle
 • (Aerofilms Distribution Company, CZ)
 • Přemysl Martinek
 • (State Cinematography Fund / Artistic Director of IFFC Febiofest in Slovakia, CZ)

Vstup volný.

Jazyk workshopu: anglický / bez tlumočení do češtiny.

Projekt vznikl za podpory

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

How to Sell and Distribute a movie? Challenges of Digital Era

Film Magazine CINEPUR International Workshop

November 11, 2016 // 2:30pm - 6:30pm

Tranzitdisplay // Dittrichova 9, Prague 2

FB logo Facebook event

The digital era changed how we consume and watch films. It also changed, how films are distributed and promoted. The international workshop organized by the leading Czech film magazine CINEPUR aims to tackle some of the most pressing issues related to current situation and trends in film distribution and promotion. What are the real challenges that distributors and producers are currently facing? How to find audiences for films? Where to look for them?

Comprising of two panels, the workshop aims to open a discussion on the current state of film distribution and promotion and on their future both in the Czech republic and worldwide. Distributors, producers, curators and theoreticians from Great Britain, Hungary, Austria, Slovakia and the Czech Republic will address several intertwining key topics – how and where to show films, how to target audience, how to promote films most efficiently, what are the alternatives to theatrical film distribution and does it have any future?

SELECTED TOPICS

 • on-line distribution
 • pros and cons of alternative distribution
 • current audience targeting strategies
 • local distributors / supranational markets
 • strategies for local distribution
 • film as event
 • future of distribution

2:30pm - 4pm

BLOCK I – FINDING AUDIENCES

 • Phillip Drake
 • (Edge Hill University, GB)
 • VOD, Digital Distribution and the On-line Audience
 • Diana Tabakov
 • (DAFilms, CZ)
 • How to Sell Documentary Films On-line
 • Marek Hovorka
 • (International Documentary Film Festival Ji.hlava, CZ)
 • Audience is Everywhere: Develop Your Event or Institution at least in 3D
 • Christa Auderlitzky
 • (Filmdelights, AUS)
 • Current Tactics of Addressing Audience: Methods of Film Promotion and Marketing

4pm - 4:30pm

Coffee Break

4:30pm - 6:30pm

BLOCK II – ALTERNATIVES TO CLASSICAL FILM DISTRIBUTION – PANEL DISCUSSION

Is it Attractive to be for Free? Pros and Cons of Alternatives to Classical Distribution; Film Distribution from the Perspective of Cinema Manager; Distribution and Branding of Short Film (and Animation) in Europe...

 • Daniel Deak
 • (Dazoo.com, HU)
 • Ivan Hronec
 • (Film Europe Distribution Company, SK)
 • Phillip Drake
 • (Edge Hill University, GB)
 • Ivo Andrle
 • (Aerofilms Distribution Company, CZ)
 • Přemysl Martinek
 • (State Cinematography Fund / Artistic Director of IFFC Febiofest in Slovakia, CZ)

Free Entry.

In English without Translation.

Project is supported by

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

ČÍSLA VĚNOVANÁ DISTRIBUCI

Cinepur #105 - Fanoušek Cinepur #98 - Mimo kino
Cinepur #84 - Film a internet Cinepur #75 - Filmové festivaly
Cinepur #70 - Cesty filmové distribuce Cinepur #68 - Exploatace
Cinepur #53 - Film jako reklama

POPIS PROJEKTU

Filmové dědictví (téma čísla 108)

Jak prodat a distribuovat film? Výzvy digitálního věku: Mezinárodní workshop a tematické číslo Cinepuru

Cinepur #102 Cinepur #102


ČLÁNKY ONLINE


DALŠÍ WORKSHOPY

Filmové dědictví (téma čísla 102) Visegrád po revoluci (téma čísla 85)
Současný německý film (téma čísla 96)


RUBRIKY

anketa (33) / český film (119) / český talent (39) / cinepur choice (33) / editorial (121) / fenomén (83) / festival (117) / flashback (19) / fragment (18) / glosa (244) / kamera-pero (18) / kauza (1) / kniha (134) / kritika (1126) / mimo kino (194) / novinka (829) / pojem (36) / portrét (54) / profil (101) / reflexe (27) / report (152) / rozhovor (187) / scénář (4) / soundtrack (90) / téma (1042) / televize (140) / událost týdne (294) / videohra (85) / web (46) / zoom (174)